FEEL IT          LIVE IT           EXPERIENCE IT

For over three decades, the drive behind the most passionate design teams has been to create a connection between science and sound. To identify, quantify, understand and finally deliver to you, the nuances that make a recording as believable as a live performance. 

 

 

 

 

 

 

Since the early days of the compact disc, various technologies have each demonstrated their strengths and weaknesses. Our...

Avalon Tesseract

Written by admin

Tesseract là kết tinh của quá trình nghiên cứu, sáng tạo và hoàn thiện trên cả hai phương diện âm học và mỹ học của Avalon. Hãy thử khám phá công nghệ đằng sau bộ loa high-end năng lượng cao tiên tiến nhất từng được chế tạo trên thế giới.

1. Đem lại dải tần rộng nhất có thể mà vẫn không bị méo

Loa này tạo ra dải tần phẳng trải rộng từ 16Hz tới 50kHz ( với độ suy giảm...

  • Avalon Tesseract

    Tesseract là kết tinh của quá trình nghiên cứu, sáng tạo và hoàn thiện trên...
  • [Review] Revel Ultima Salon2

    The Revel Ultima Salon2 is the highest expression of Revel technology and performance in...
  • Moon By Sim Audio - Made in Canada

    FEEL IT          LIVE IT           EXPERIENCE IT For over three decades, the drive...