Avalon Tesseract

Written by admin

Tesseract là kết tinh của quá trình nghiên cứu, sáng tạo và hoàn thiện trên cả hai phương diện âm học và mỹ học của Avalon. Hãy thử khám phá công nghệ đằng sau bộ loa high-end năng lượng cao tiên tiến nhất từng được chế tạo trên thế giới.

\"\\"\\"\"

1. Đem lại dải tần rộng nhất có thể mà vẫn không bị méo

Loa này tạo ra dải tần phẳng trải rộng từ 16Hz tới 50kHz ( với độ suy giảm...

Creat By htttp://www.NCTWebs.com

The Revel Ultima Salon2 is the highest expression of Revel technology and performance in loudspeaker design and achieves previously unmatched performance. Offering an elegant, designer-friendly appearance and unparalleled sound quality, the Salon2 is a four-way system with three 8-inch woofers, a 6½-inch mid-woofer, 4-inch midrange and 1-inch tweeter. Its sophisticated design even extends to the cast aluminum input and control panel, which is hidden from view, yet easily accessible. The...

  • [Review] Revel Ultima Salon2

    The Revel Ultima Salon2 is the highest expression of Revel technology and performance in...
  • Avalon Tesseract

    Tesseract là kết tinh của quá trình nghiên cứu, sáng tạo và hoàn thiện trên...